Historie Francie

Právě historie Francie je velmi zajímavým odkazem, který jistě nadchne nejednoho cestovatele. Ve starověku byli na území Francie Keltové neboli Galové. V prvním století před naším letopočtem připojil Galii císař Caesar ke Svaté říši. Po několika dalších stoletích vznikla na území dnešní Francie říše Franská v čele s Karlem Velikým.

Velkým mezníkem ve vývoji území Francie byla stoletá válka, která probíhala ve 13. století. Toto období velmi ovlivnila Johanka z Arku, o jejichž činech se můžete více dozvědět v jednom z mnoha francouzských muzeí.

Na rozkvětu Francie se také velmi podílel Ludvík XIV., kterému se přezdívalo Král Slunce. Francouzská monarchie se po Velké francouzské revoluci stala tzv. první republika. Tento stav ovšem rychle změnil Napoleon Bonaparte, který se prohlásil za císaře. Po jeho smrti, se sice vrací opět Francouzská republika, ovšem ne na dlouho. Na scénu totiž přichází Napoleon III., který opět nastolil císařství. Trvale tento stav změnila až první prusko-francouzská válka, po které se již Francie stala potřetí republikou.

Jak je vidět, v minulosti procházela Francie četnými podněty, které jí utvářeli. Bohatá historie Francie tedy měla velký vliv na vzhled Francie, kterou je dnes. Možná se tím i vysvětluje její členitost a řada rozdílů mezi jednotlivými částmi Francie.